Frontpage Slideshow (version 2.0.0) - Copyright © 2006-2008 by JoomlaWorks

Nieuws

Urinefabriek

ZUTPHEN  HEEFT EUROPESE PRIMEUR MET FULLSCALE URINEFABRIEKAfdrukken

 

 

 

GMB in Zutphen neemt woensdag 13 oktober officieel de urineverwerkingsfabriek in gebruik om uit gescheiden ingezamelde urine  kunstmest te maken. Terugwinning van fosfaat en stikstof uit urine is in laboratoria en op pilotschaal al vaker uitgevoerd, maar de Saniphos-installatie is de eerste fullscale verwerking in Europa. In drie stappen worden fosfaat en stikstof omgezet in struviet en ammoniumsulfaat, grondstoffen voor kunstmest. GMB begint met 1500 m3 urine per jaar maar kan 5000 m3 per jaar aan. Urine is onder meer afkomstig van ‘Moeders voor Moeders’ en Hogeschool Windesheim, maar zal ook via plaszuilen bij evenementen worden ingezameld. Martin Wilschut van GMB kijkt inmiddels alweer vooruit naar een volgende stap om bijvoorbeeld met een extra zuivering ook medicijnresten te verwijderen als ‘een nieuwe stap naar een duurzame waterketen’.

saniphos1-400px

Nieuwe sanitatie
Als onderdeel van het concept ‘nieuwe sanitatie’ zijn er reeds diverse initiatieven om urine gescheiden in te zamelen. GMB besloot tot de bouw van Saniphos, zodat de ingezamelde urine ook separaat en op praktijkschaal wordt verwerkt. Bij verdunning in het riool of in de zuivering vergt de verwerking van de nutriënten veel energie. De verwerking van de geconcentreerde urine vergt niet alleen minder energie, maar leidt tevens tot een nuttige toepassing van steeds schaarser wordende delfstoffen, zoals fosfor. De installatie haalt de nutriënten uit de urine en zet deze om tot (grondstoffen voor) kunstmest.

Fosfaat- en stikstof kunstmest
Het proces in de installatie kent grofweg drie stappen. Na verzameling in een buffertank wordt eerst het koolzuur uit de urinestroom gestript. Daarna volgt de verwijdering van fosfaat en een deel van het stikstof door het produceren van struviet. Uit de overblijvende stroom vindt stikstofverwijdering plaats door ammoniak te strippen en op te vangen in zwavelzuur, waarbij ammoniumsulfaat wordt gevormd. “Door koppeling van processen, zoals het gebruik van warmte uit de reeds aanwezige compostverwerking voor het strippen, blijft het energieverbruik beperkt,” stelt Martin Wilschut van GMB. “Zonder die koppelingen zou het verwerkingsproces financieel niet haalbaar zijn.” Het in de installatie gevormde struviet en ammoniumsulfaat kan dienen als (grondstof voor) kunstmest. De verdere behandeling van de resterende waterstroom wordt nader onderzocht.

Duurzame waterketen
Het nadere onderzoek zal zich met name richten op de verwijdering van medicijnresten. Hierbij wordt gedacht aan een speciale MBR-installatie met toevoeging van actiefkool. Deze laatste zuiveringsstap moet water opleveren dat voldoet aan alle (toekomstige) eisen voor lozing van afvalwater, zoals een laag gehalte aan nutriënten en afwezigheid van medicijnresten. “Als dit vervolgonderzoek succesvol verloopt, betekent het een nieuwe stap naar een duurzame waterketen. Dan betekent nieuwe sanitatie niet alleen separate inzameling van urine, maar ook centrale verwerking met een lager energieverbruik en met hergebruik van kostbare delfstoffen,” aldus Wilschut.

Urinelevering
De kosten voor de separate verwerking van urine liggen op een vergelijkbaar niveau als bij conventionele verwerking. Als het huidige aanbod van circa 1500 m3 urine kan worden uitgebreid tot de maximale capaciteit van de installatie (5000 m3/jaar), wordt Saniphos ook financieel aantrekkelijker. Met de organisatie Moeders voor Moeders lopen reeds afspraken voor levering van urine, nadat het hormoon hCG eruit is gehaald voor de productie van vruchtbaarheidsmedicijnen. Ook Hogeschool Windesheim in Zwolle zal haar gescheiden ingezamelde urine mogelijk aan Saniphos  gaan leveren. “De kosten voor onze leveranciers zijn gelijk, maar de verwerking van de urine is schoon, groen en duurzaam.”

Uitbreiding aanbod
Om de financiële opbrengst te verhogen van heeft GMB een groter aanbod aan urine nodig, maar op dat punt zijn volgens Wilschut de vooruitzichten goed. Ze verwachten het aanbod verder uit te kunnen breiden door inzameling bij grote evenementen met bijvoorbeeld plaszuilen. “Als elke van de 1,4 miljoen bezoekers aan de Nijmeegse Vierdaagse eenmaal ‘gescheiden’ plast, heb je al snel 500 m3 urine. En er zijn nog veel meer evenementen.” 

Opening SaNiPhos
Op 13 oktober is de officiële opening van SaNiPhos, uitgevoerd door gedeputeerde van de provincie Gelderland mevrouw Van der Kolk. In de ochtend en middag zijn er op die dag ook voorlichtingsbijeenkomsten en rondleidingen. 

saniphos2-400px


(WaterForum, 13 oktober 2010)
 

Wereldprimeur, Ecologisch alternatief voor roofing

Wereldprimeur: Derbigum ontwikkelt ecologisch alternatief voor roofing.

Reactie Eco-Makelaar op artikel: Er zijn meer van dit soort ontwikkelingen nodig, een schitterende innovatie voor de bouwwereld !!!

Derbigum schrijft naar eigen zeggen geschiedenis met een gloednieuw ecologisch dakmembraan.

ENGINEERINGNET -- De Belgische dakbedekkingsspecialist Derbigum brengt in wereldprimeur een volwaardig alternatief op de markt voor bitumineuze roofing. In de R&D-afdeling werkte een team van 4 à 5 personen twee jaar lang intensief aan de ontwikkeling ervan.

R&D-manager Hans Aerts: “Het was zoeken naar de optimale combinatie van ecologische componenten om eenzelfde kwaliteit én verwerking als traditionele bitumen te verkrijgen. De technologie is gepatenteerd en de ‘cradle to cradle’-certificering voor het plantaardig membraan is lopende. Rond oktober verwachten we het officieel certificaat.”

Uniek, zo oordeelde inderdaad ook het internationaal wetenschappelijk onderzoeksinstituut EPEA (Environmental Protection Encouragement Agency) dat momenteel de ‘Cradle to Cradle’-certificering behandelt voor het plantaardig dakmembraan.

Op termijn wil Derbigum het assortiment uitbreiden. Marketing Manager Els Trio: “Bedoeling is om geleidelijk alle bitumenhoudende producten te vervangen door ecologische alternatieven. We blijven investeren in deze technologie en in onze ‘greennovation’-strategie.”

Hoewel de prijs per m2 hoger ligt dan bestaande producten, maakt Derbigum zich geen zorgen: “Het is niet de bedoeling om onze eigen producten buitenspel te zetten, wel om te zorgen voor toekomstige alternatieven. De vraag naar plantaardige membranen is er en zal in de toekomst alleen maar groeien.” << (BB) (foto: Derbigum)

ACHTERGROND
Met zijn ecologische samenstelling – o.a. plantaardige oliën en dennenharsen – biedt deze dakbedekking een toekomstgerichte oplossing voor de grondstofproblematiek rond bitumen, een aardolieproduct.
Aardolie is geen hernieuwbare en onuitputtelijke grondstof, bovendien evolueert de prijs in stijgende lijn terwijl de kwaliteit eerder afneemt.
Vandaar dat Derbigum enkele jaren geleden al startte met de zoektocht naar alternatieve grondstoffen. Jaarlijks investeert Derbigum 1,2 miljoen euro in R&D en productontwikkeling, met o.a. financiële steun van de Waalse Regio voor het membraan en van het IWT (Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie) voor de vloeibare producten. <<

 

Cradle to Cradle Products Innovation Institute

Cradle to Cradle Products Innovation Institute is de nieuwe naam voor GPII.

Eerder heb ik bij nieuws de lancering van het Green Products Innovation Institute door Gouveneur Arnold Schwarzenegger aangekondigd. Al van begin af aan, was het duidelijk dat dit instituut zich zou gaan richten op het onafhankelijk certificeren van Cradle to Cradle-materialen. Nu is besloten, dat een nieuwe naam de lading beter dekt. Dus is de naam gewijzigd in:

Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

Voor meer informatie zie:  

www.c2ccertified.org

Om de certificering in goede banen te leiden, worden er minimaal 100 mensen opgeleid en streeft men naar minimaal 1000 gecertificeerde producten in 2015. Mijn doelstelling is om veel van die producten beschikbaar te krijgen voor de Nederlandse en / of Europese markt.

Men heeft ook een overeenkomst gesloten met een instituut in China, vertegenwoordigd door de Chinese overheid, Shanghai Yangpur District Government. Die zullen wel in een rap tempo met producten de markt opkomen. Goed dus om ook die ontwikkeling te volgen.

   

Duurzaamheid en Innovatie hand in hand


Cradle to Cradle toont aan dat duurzaamheid en innovatie hand in hand gaan.
Kijk maar eens naar de presentatie van Pezy op Kunststoffen 2010 !!
Uiteraard geven voorbeelden uit de presentatie aan, dat wij zuiniger op onze aarde moeten zijn.
De rekening van de vervuiling betalen wij met zijn allen.......... 
 
 

BOUWRUPS


Bouwrups maakt isolatie waar !!

http://www.bouwrups.nl/?menuID=1&tag=Algemeen

Aansluitingen bij daken en gevels verdienen extra aandacht, er gaat onnodig veel energie verloren.

Luchtdicht bouwen en details goed uitvoeren met Bouwrups is gemakkelijk realiseerbaar.

Op die plaatsen kan men ZONDER te purren de aansluitingen afdichten. Succes gegarandeerd.

Bouwrups levert een duurzaam resultaat op, op weg naar een groene toekomst.

 

 

 


 

 

 

   

Pagina 4 van 7