Frontpage Slideshow (version 2.0.0) - Copyright © 2006-2008 by JoomlaWorks

Nieuws

Phase Change Materiaal

De volgende stap op het gebied van hoogwaardig bouwen !!
 
BIO-PCM gebruikt de kracht van phase change materialen om
actief de warmte te absorberen en weer terug te geven.
Deze phase change (verandering samenstelling) draagt bij
aan het realiseren van een constant, confortabele gebouw-
temperatuur. 
Belangrijke doorbraken in de ontwikkeling van de bio-based
Phase Change materialen resulteren in grote besparingen
op energieverbruik en CO2-emissies, piekbelastingen in
electriciteit en besparen op de totale energiekosten.
Start vandaag, neem een stap verder dan alleen isolatie.
 
BIOPCM: de veelzijdige, groene energie oplossing voor:
* traditionele woningbouw 
* modulaire gebouwen, kantoorunits of caravanbouw
* winkels
* fabriekshallen
* scholen en sporthallen
* kerkgebouwen en musea
 
Maar ook voor andere toepassingen, met grote voordelen
voor de gebruikers op het energieverbruik:
* restaurant of hotels (horeca)
* legeringsgebouw (defensie) of tenten.
* agrarische sector / stallenbouw of bewaarplaatsen.
* datacenters of telecommunicatie (station)
* koeltransport of koelopslag
 
Zowel bij nieuwbouw als renovatie toepasbaar !!! 
 
Korte uitleg van het principe met PCM:
Een slim product op het gebied van energiebesparing,
met comfortabele ruimtetemperaturen gedurende
de gehele dag. Traditionele isolatie fungeert als een
vertrager voor warmteverlies of beschermd tegen kou.
PCM is gebaseerd op een fundamentele eigenschap
van materialen in de natuur, warmte-opslag bij smelten
(fase-verandering van vast naar vloeibaar) en het
loslaten van warmte bij stolling (faseverandering van
vloeibaar naar vast). Alle materialen hebben deze
eigenschappen, alleen sommige materialen (PCM)
veranderen in samenstelling bij
een bepaalde / vastgestelde ruimtetemperatuur.
Door nu deze materialen in bepaalde hoeveelheden
toe te passen in onderdelen van het gebouw,
wordt er warmte (luchtkwaliteit) geabsorbeerd
en losgelaten gedurende de nacht.
Hiermee wordt de energie cyclus verbeterd,
minder Kwh zijn nodig om het gebouw te
verwarmen en te koelen. 
 
Dus te koud of te heet, gebruik BIO-PCM.
 
 

Our Common Future 2.0

Eco-Makelaar levert zijn bijdrage aan de ontwikkeling van deze duurzame visie.

De visie op de maatschappij van "MORGEN" start in september en duurt tot

december. Inschrijven kan nog, zie http://www.ourcommonfuture.nl/nl/welkom/

Ik ga deelnemen aan het onderdeel water, waarbij de link met Amerika

tot uiting kan komen. RainTube en RainSpace hebben met (regen-) WATER

te maken. Meewerken aan Nederland = Waterland. 


Our Common Future 2.0 : Roadmaps for Our Future Society

 

 

'OCF 2.0 Roadmaps for Our Common Future Society' is een crowdsourcing project project om te komen tot een nieuwe, uitdagende en duurzame visie op de maatschappij van morgen.

 

Gezocht RainTube-installateurs

Gezocht: RAINTUBE-installateurs.  
 
Binnenkort zal een nieuw product met de naam RainTube op de Nederlandse markt zijn introductie krijgen.
Het product valt onder de noemer: Dakgootbescherming en onderhoud.
RainTube is een duurzame, groene oplossing om de dakgoot en de afvoer te beschermen tegen verstoppingen.
Dus de dakgoot bladvrij maken en houden. Kijk ook bij producten voor nadere uitleg. 
 
Vanwege de introductie is Eco-Makelaar op zoek naar bedrijven, die met ons (Eco-Makelaar / RainTechnologies)
willen samenwerken om dit product succesvol in de markt te zetten.
Dus partijen, die dagelijks bezig zijn met het leveren en aanbrengen van dakgoten of het onderhoud hiervan plegen,
kunnen met Eco-Makelaar contact zoeken. 
Op basis van een opleidingsprogramma (korte training), verwerking-instructies en een overeenkomst bieden wij
extra mogelijkheden voor uw bedrijf met deze nieuwe oplossing en eventueel nieuwe klanten.
 
Graag zien wij uw reactie tegemoet. 
  
 
   

Extra toepassingen RainSpace

EXTRA toepassingen voor RainSpace.

 

Dat het RainSpace-systeem ingezet kan worden voor massa-opslag van regenwater is duidelijk.

Vaak zoeken marktpartijen alternatieve oplossingen voor problemen bij klanten uit diverse sectoren,

zoals de weg- en waterbouw, waterwoningen en de agrarische sector (tuinbouw).

Steeds vaker worden ontwikkelingen vanuit een bepaalde sector toegepast in een andere omgeving,

zoals de "groene" kas als een "groene" kantooromgeving, gaat men restwarmte van de tuinbouw / stallen

gebruiken om huizen of kantoorgebouwen te verwarmen. Uiteraard zal restwarmte ook gebufferd

worden voor eigen gebruik. Vaak wordt water als opslagmedium gebruikt bij restwarmte, maar ook

bij de WKO (warmte-/koudeopslag).

Eco-Makelaar werkt met RainTechnologies samen aan de introductie en ontwikkeling van RainSpace

op de Nederlandse en Europese markt. 

Door creatieve oplossingen te bedenken ontstaan er zeker nieuwe productcombinaties, enerzijds

ingegeven door de eenvoud en anderzijds door te kijken naar ontwikkelingen elders.

(in andere sectoren of elders in de wereld).

Een voorbeeld in de tuinbouw is de opslag van water onder de kassen (waterbassins), naast

de bestaande systemen kan men ook de RainSpace toepassen, zijnde een duurzame oplossing.

http://www.vakbladvoordebloemisterij.nl/pdf/658088676dc91f1f5288d3bd3e94adf2.pdf

http://archief.degroentenenfruit.nl/groentenenfruit/2007/10/11/nummer-39/Ondergronds-bassin-steeds-aantrekkelijker.htm

Voeg in de nabije toekomst RainSpace als aantrekkelijk alternatief toe.

Uiteraard dus ook toe te passen bij alle andere "groene" ontwikkelingen in de (bouw-) wereld.

Laat uw creatieve geest werken, samen vorm geven aan nieuwe ontwikkelingen met RainSpace. 

 

 

 

  

 

 

Green Product Innovation Institute

Gouveneur Arnold Schwarzenegger lanceert GPII.

 

(Bron: www.duurzaamgebouwd.nl)


In San Francisco opent Arnold Schwarzenegger het eerste Cradle to Cradle Instituut in de wereld en vanuit Nederland is stichting DOEN daarbij betrokken met een financiële bijdrage.

DOEN wil op deze manier een bijdrage leveren aan de innovatie en verduurzaming van producten door het toepassen van het concept Cradle to Cradle (C2C). Het Green Products Innovation Institute (GPII) is geopend door gouverneur Arnold Schwarzenegger. Founding fathers van het instituut zijn ondermeer Robert Kennedy Jr. en Brad Pitt.

C2C in Californië
Gouverneur Arnold Schwarzenegger is zeer nauw betrokken bij de oprichting van het Green Product Innovation Institute. Zijn streven is om nog dit jaar bedrijven te verplichten het gebruik van schadelijke chemicaliën/producten (‘chemicals of concern') te stoppen, deze te vervangen en om hiervoor de Cradle to Cradle werkwijze toe te passen.

Dit is het gevolg van het Green Chemistry Programma dat eind 2008 gestart is. Voor Schwarzenegger heeft deze wetgeving topprioriteit voordat hij eind 2010 stopt met zijn gouverneurschap. De verwachting is dat als Californië ‘chemicals of concern' verbiedt en Cradle to Cradle voorschrijft, andere overheden wel zullen moeten volgen.

Green Products Innovation Institute: kennisinstituut over C2C
De oprichting van het Green Products Innovation Institute is cruciaal omdat hiermee kennis over Cradle to Cradle breed toegankelijk wordt gemaakt. Het toepassen van Cradle to Cradle kan een ware revolutie betekenen in hoe producten gemaakt worden (geen afval meer).

Echter, het enthousiasme of de ‘hype' over Cradle to Cradle heeft tot nu toe nog niet geleid tot een brede, praktische en, consistente toepassing voor meerdere producten. Om de groei aan te kunnen en het C2C-concept breed te ontsluiten hebben McDonough en Braungart besloten het certificeringsproces en bestaande kennis/informatie aan het instituut over te dragen.

Nederlands tintje
Niet alleen door de Stichting DOEN zit er een Nederlands tintje aan de oprichting van dit instituut. Duurzaam Gebouwd-expert Roger Cox zal zitting nemen in de Business Advisory Council van GPII. De aanzet tot de oprichting van dit instituut is mede door Cox in gang gezet door publicatie van zijn artikel Cradle to Cradle heeft Publiek Private Samenwerking nodig op Duurzaam Gebouwd NL.

Meer informatie GPII

Richtlijnen voor de bouw
Inmiddels heeft Michael Braungart in samenwerking met Douglas Mulhall Cradle to Cradle-richtlijnen voor de gebouwde omgeving geschreven. Deze zullen tijdens het congres op 16 juni in Apeldoorn Cradle to Cradle 2.0 worden gepresenteerd.

William McDonough over Cradle to Cradle in de wereld.

 

 

   

Pagina 5 van 7